Bright Lives
Bright Lives > งานอดิเรก ไลฟ์สไตล์ iRecommend | หัวข้อสนทนา | ข้อมูลคำถามและคำตอบ
  หน้าหลัก
  รถยนต์
  ความงาม
  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
  แฟชั่น
  บริการธุรกิจ
  กีฬา ฟิตเนส
  อาหาร เครื่องดื่ม
  สุขภาพ
  ดูดวงชะตา
  งานอดิเรก ไลฟ์สไตล์
  หาเพื่อน ความรัก
  สัตว์เลี้ยง

  88DB.com
  หัวข้อสนทนา Forum หัวข้อสนทนา
  ข้อมูลคำถามและคำตอบ Knowledge ข้อมูลคำถามและคำตอบ

Editorial:
ติดต่อลงเรื่องราว บริการของคุณผ่าน Bright Lives กรุณาส่งอีเมล์มาที่ editor@88db.co.th ทีมงานจะติดต่อกลับ ท่านอีกครั้ง

 
ประเพณีลอยกระทง
คำเกี่ยวข้องที่ใช้ค้นหา:   ลอยกระทง    ทำบุญ    แม่น้ำ    กระทง    ดอกบัว    นางนพมาศ    โคมลอย    ประเพณี

ประเพณีลอยกระทง
         ลอยกระทง หมายถึง ประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท แสดงความ สำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำ อันมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิต และเป็นการบูชาพระแม่คงคาเทวีตามความเชื่อแต่โบราณ ด้วยกระทง ดอกไม้ ธูป เทียน ประกอบกับสิ่งประดิษฐ์ จากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้

ประเพณีลอยกระทง
ทำไมกระทงส่วนใหญ่เป็นรูปดอกบัว
         ในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือตำนานนางนพมาศ ซึ่งเป็นพระสนมเอก ของพระมหาธรรมราชาลิไทย หรือพระร่วง แห่งกรุงสุโขทัย ได้กล่าวถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองว่า เป็นเวลาเสด็จประพาสลำน้ำ ตามพระราชพิธี ในเวลากลางคืน และได้มีรับสั่งให้ บรรดาพระสนมนางใน ทั้งหลายตกแต่งกระทง ประดับดอกไม้ธูปเทียน นำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่ง ในคราวนั้นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ พระสนมเอกก็ได้คิดประดิษฐ์กระทง เป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น ด้วยเห็นว่า เป็นดอกบัวพิเศษ ที่บานในเวลากลางคืน เพียงปีละครั้งในวันดังกล่าว สมควรทำเป็นกระทง แต่งประทีป ลอยไปถวายสักการะ รอยพระพุทธบาท ซึ่งเมื่อพระร่วงเจ้าได้ทอด พระเนตรเห็นก็รับสั่งถามถึงความหมาย นางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย พระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่า “ แต่นี้สืบไป เบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาท นัมมทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน” ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมาจนปัจจุบัน

ประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทง


ประเพณีลอยกระทง
ประวัติความเป็นมา

         การลอยกระทงเป็นนักขัตฤกษ์รื่นเริงของคนทั่วไป เมื่อเป็นพิธีหลวง เรียกว่า " พระราชพิธีจองเปรียง ลดชุดลอยโคม ส่งน้ำ" ต่อมาเรียก "ลอยพระประทีป" พิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดัง ปรากฏหลักฐานอยู่ใน หนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทง สำหรับลอยประทีป เป็นรูปดอกบัวบานขึ้น และได้กระทำต่อมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีลอยกระทงเดิมทำกัน ในวันเพ็ญเดือน11 และวันเพ็ญเดือน12 ปัจจุบันพิธีลอยกระทง เฉพาะวันเพ็ญเดือน12 พิธีลอยกระทง สันนิษฐานว่าได้มาจากอินเดีย ตามลัทธิพราหมณ์เชื่อว่า ลอยกระทง เพื่อบูชาแม่น้ำคงคงอันศักดิ์สิทธิ์ ของอินเดีย และลอยเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร

         อีกประการหนึ่ง ศาสนาพุทธเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการทำพิธีเพื่อต้อน รับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จ จากเทวโลก สู่โลกมนุษย์ ภายหลังจากทรงเทศนาโปรด พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประเพณีลอยกระทง บ้างก็เชื่อว่า เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุไว้ในพระจุฬามณี พระเจดีย์บนสวรรค์
ประเพณีลอยกระทง บ้างก็ว่า เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำ นัมมหานที ในแคว้นทักขิณาบถ ของประเทศอินเดีย (ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุททา)
ประเพณีลอยกระทง บ้างท่านก็ว่า ลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระแม่คงคา ที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ และขออภัย พระแม่คงคา ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในน้ำ

         เราจะเห็นได้ว่า การลอยกระทง ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความกตัญญู ระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อมนุษย์ เช่น พระพุทธเจ้า เทพเจ้า พระแม่คงคา และบรรพชน เป็นต้น และแสดงความกตเวที ด้วยการเคารพบูชา ด้วยเครื่องสักการะต่างๆ โดยเฉพาะ การบูชาพระพุทธเจ้า หรือรอยพระพุทธบาท ถือได้ว่าเป็นคติธรรมอย่างหนึ่ง ที่บอกเป็นนัยให้พุทธศาสนิกชน ได้เจริญรอย ตามพระบาทของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามทั้งปวงนั่นเอง

         ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสานาด้วย เช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องที่ที่มีการทำบุญ ก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา และในหลายๆแห่ง ก็ถือเป็นโอกาสดี ในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแม่น้ำลำคลองไปด้วย

ประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงบริการด้านงานอดิเรก ไลฟ์สไตล์ .. คลิกที่นี่
 
 
 
iRecommend | หัวข้อสนทนา | ข้อมูลคำถามและคำตอบ

ฝ่ายบริการลูกค้า 88DB :(02) 612 8888 / CS@88DB.co.th
88DB อินเตอร์เนชั่นแนล: จีน | ฮ่องกง | อินโดนีเซีย | มาเลเซีย | ฟิลิปปินส์ | สิงคโปร์ | ประเทศไทย
COPYRIGHT© 1998-2007, Jobs DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
Bright Lives